Lokale tillitsvalgte i Forskerforbundets hovedstyre

Av | 3. desember 2021

 

Ved Forskerforbundets representantskapsmøte i Oslo i oktober ble Tony Burner fra Forskerforbundets lokallagsstyre ved USN (til venstre på bildet) valgt som varamedlem til hovedstyret i Forskerforbundet for perioden 2022-2024. Varamedlemmene møter på styremøtene. Berit Bratholm, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved USN, som har sittet som varamedlem i hovedstyret den siste perioden, ble valgt inn i valgkomitéen. Vi gratulerer begge to!
Les hele saken med navn på alle hovedstyremedlemmene: forskerforbundet.no