Resultatet av årets lønnsoppgjør ved USN

De lokale forhandlingene for årets tariffoppgjør ved USN i vår avtale ble avsluttet 4. september 2023. Det har blitt gjennomført forhandlinger innenfor de to hovedtariffavtalene i staten: Forskerforbundets medlemmer tilhører tariffavtalen til Akademikerne og UNIO. Hovedtariffavtalene er sammenfallende på mange områder. Du kan lese mer om endringene i lønnssystemet i staten her. Hele den økonomiske… Les mer »

Medlemsmøtet 22. august 2023

Tirsdag 22. august arrangerte vi medlemsmøte på Zoom. 120 medlemmer deltok og hovedtema var høsten lokale lønnsforhandlinger. Hovedtillitsvalgt Berit Bratholm orienterte om forhandlingene og hvor i prosessen vi befinner oss nå. I tillegg informerte hun om rektortilsettingen. Leder Ansgar Ødegård orienterte om arbeidet med tillitsreformen, og Tony Burner informerte om medlemstur til våren. Vi skriver… Les mer »

Årsmøte 2023

Ble avholdt på Zoom den 15. mars fra kl. 14-16. Årsmøteprotokoll med vedlegg finner du under på årsmøtets egen side her.