Om lokallaget

Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er ett av omlag 270 lokallag på landsbasis (les mer om Forskeforbundets organisasjon her). Lokallaget har medlemmer ved alle USNs åtte campus. Tilsammen er over 600 av de omlag 1660 ansatte ved USN medlemmer av Forskerforbundet. Forskerforbundet er den største fagforeningen ved USN.

Forskerforbundets lokallag ledes av lokallagsleder Ansgar Ødegård.

Ansgar Ødegård, lokallagsleder for Forskerforbundet ved USN (foto fra usn.no)

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved USN er Berit Bratholm (les intervju på usn.no) som for tiden (2019-2021) også sitter i Forskerforbundets hovedstyre.

Berit Bratholm, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved USN (foto: Forskerforbundet)

Alle tillitsvalgte for Forskerforbundets ved USN sitter i lokallagsstyret som for tiden har 12 representanter. Noen av de tillitsvalgte har særskilte oppgaver som campustillitsvalgte og/eller tillitsvalgte for fakultet eller administrative- og tekniske avdelinger – se egen oversikt over lokallagsstyret og valgkomitéen. Ta kontakt med din tillitsvalgte om du trenger bistand fra din fagforening! Les mer om arbeidsoppgaver og ansvar her.

Forskerforbundets tillitsvalgte deltar blant annet i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) med ledelsen ved USN på ulike nivå, eventuelt informasjons- og drøftingsmøter (ID-møter), i tråd med USNs tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Også på andre måter bistår de tillitsvalgte medlemmene som fagforeningsrepresentanter.

Lokallagets vedtekter, sist vedtatt mars 2019.

Lokallaget har egen Facebookside: Forskerforbundet, USN

Følg med på nyheter fra Forskerforbundet sentralt (se også nyhetsfeltet i høyremenyen på forsiden/nederst i mobiltelefonversjonen)!

Kontakt Webmaster om du vil melde fra om noe som angår nettstedet.