Lokallagsstyret

Lokallagsstyret (med ulike tillitsverv fra 1. august 2021):

Ansgar Ødegård Leder i lokallaget, sitter i arbeidsutvalget (AU)
Berit Bratholm Hovedtillitsvalgt, representant i IDF-møter på institusjonsnivå, i AU
Sigurd Hareide Sekretær i lokallagsstyret, i AU
Pia Gulbrandsøy Fakultetstillitsvalgt for USN Handelshøyskolen, campustillitsvalgt Ringerike, i AU
Eva M. Bjerkholt Campustillitsvalgt Notodden og Rauland
Solfrid Bratland-Sanda Campustillitsvalgt
Tony Burner Fakultetstillitsvalgt fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, campustillitsvalgt Drammen
Tor Erik Jensen Fakultetstillitsvalgt fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, campustillitsvalgt Vestfold
Mette Kammen Campustillitsvalgt Porsgrunn
Sigurd Kraft Gulbransen Tillitsvalgt for teknisk-administrativt ansatte
Elsa Kristiansen Styremedlem
Arnulf Myklebust Campustillitsvalgt Kongsberg
Vivienne Welsby Fakultetstillitsvalgt fakultet for helse- og sosialvitenskap

Valgkomitéen

Medlemmer i tilsettingsutvalg (informasjon om tilsettingsutvalg med møteplan her):
Stein Laugerud (HIU, Vestfold) – representant TUF (tilsettingsutvalg for faglige undervisnings- og forskerstillinger)

Solfrid Bratland-Sanda (HIU, Bø) – vara TUS (tilsettingsutvalg for stipendiater)

Sigurd Kraft Gulbrandsen (Fellestjenester) – representant TUT (tilsettingsutvalg for teknisk-administrative stillinger)

(ledig plass) – representant TUF (tilsettingsutvalg for faglige undervisnings- og forskerstillinger)