Om nettverket

KarriereForsk er et nettverk av forskere innenfor karriereveiledning på tvers av institusjoner. Alle medlemmene er aktive forskere som arbeider med empirisk og teoretisk forskning på karriereveiledning. Nettverket er også inkluderende ovenfor de som er på vei inn i forskningsmiljø og gjennomfører undersøkelser innenfor karriereveiledning.

Hensikten med nettverket:

• Hjelpe hverandre gjennom utveksling av kunnskap og kompetanse på forskning og praksis, policy og politikk.
• Slå sammen og styrke forbindelser i forskningsmiljøet innen karriereveiledning.
• Synliggjøre forskning på karriereveiledning.

Nettverket ble startet i 2020, på initiativ av Rie Thomsen (professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge) og Petra Røise (doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge). Nettverket samles en gang per semester.

Har du spørsmål? Ønsker du å bli medlem i nettverket? Send en e-post til petra.roise@usn.no