KarriereForsket nettverk av forskere innenfor karriereveiledning i Norge

KarriereForsk

KarriereForsk er et nettverk av forskere innenfor karriereveiledning på tvers av institusjoner. Alle medlemmene er aktive forskere som arbeider med empirisk og teoretisk forskning på karriereveiledning. Nettverket er også inkluderende ovenfor de som er på vei inn i forskningsmiljø og gjennomfører undersøkelser innenfor karriereveiledning.