Bli med på KRLE-studietur til Roma i 2024 (uke 9)!

Velkommen til studietursiden til RLE-faggruppen ved USN!
Det er mulig å ta master i KRLE både for USN-studenter og andre. Les mer her:
blogg.usn.no/krle-master/
Vi planlegger faggruppens syvende studietur til Roma vinteren 2024 , med program fra mandag 26. februar kl. 17, til og med torsdag 29. februar (uke 9). Les rapporter fra tidligere deltakere her! Les nærmere oversikt om studieturen og om dag-for-dag-programmet.