Forsiden

Management Information Systems

Forskergruppen fokuserer på tema relater til informasjonssystemerfeltet. Gruppens forskning legger vekt på hvordan teknologien påvirker individer, organisasjoner og samfunn. Vi har et sterkt fokus på informasjonssystemer innen offentlig sektor, smart cities, eForvaltning og eHelse. Videre forsker vi på skytjenester, analytics og systemutvikling. For å sikre relevans i forskningen vår samarbeider vi nært med næringslivet og offentlig sektor.

Forskergruppe MIS

Forskergruppene ble opprettet for å samle folk som forsker på noenlunde samme tema. I vår gruppe har vi en utfordring i og med at vi dekker alt fra strategi og helse til informatikk og GIS. Vi må allikevel prøve å finne sammen med de det er naturlig å samarbeide med.

I modulen for forskning kan vi diskutere pågående prosjekter, komme med ideer og innspill osv. Jeg vil også legge ut kunngjøringer om kommende arrangementer og de dokumentene vi har fra tidligere arrangement her etter hvert. Det er fint hvis dere kan legge inn det dere holder på med, slik at vi har oversikt og kanskje kan koble oss på.

Det ligger noen føringer fra USN, som vi må forholde oss til. På sikt kan dette være avgjørende for om vi får fortsette å forske:

  • Fortrinnsvis på nivå 3 og 4 i Academic journal Guide.
  • Ekstern finansiering: Det er en forventning om at forskergruppene skal hente inn midler fra eksterne kilder (Oslofjordfondet, forskningsårdet, EU…). Dekan og ledergruppe maser spesielt om dette punktet, så det er viktig at vi kan vise vi jobber med prosjekter.

 

Mål

Gruppens mål er å produsere forskning som styrker og informerer kunnskapsbasen innen informasjonssystemer. Dette gjør vi ved å fokusere på hvordan samfunnet, organisasjoner og individer påvirkes av den teknologien vi omgir oss med.

Forskningsdisiplin

Den akademiske disiplinen er underlagt Handelshøgskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskergruppen forsker ved hjelp av bade kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Marius Rohde Johannessen