Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner fra forskergruppa

Bryden, John, and Stig S. Gezelius. In press. Innovation as if people mattered: The ethics of innovation for sustainable development. Innovation & Development in press.

Bryden, John, Stig S. Gezelius, Karen Refsgaard and Judith Sutz. In press. Inclusive innovation in the bioeconomy: Concepts and directions for research. Innovation & Development in press.

Bygballe, L. E., Hughes, W., Orstavik, F., Torvatn, T. (2015). The significance of diverse economic logics for innovation in the construction industry. Proceedings of the 31st Annual ARCOM Conference A. Raidén and E. Aboagye-Nimo. Lincoln, UK, Association of Researchers in Construction Management: 917-926.

Gezelius, Stig S. 2016. Mot et kaldere bygdesamfunn? Landbruket som samholdsøkonomi. S. 367-390 i Mariann Villa og Marit S. Haugen (Red.), Lokalsamfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Gezelius, Stig S. 2016. Considerate Exchange: Exploring Social Exchange on Family Farms. Journal of Family and Economic Issues. DOI 10.1007/s10834-016-9496-1

Gezelius, Stig S. 2014. Exchange and Social Structure in Norwegian Agricultural Communities: How Farmers Acquire Labour and Capital. Sociologia Ruralis 54(2): 206–226.

Gezelius, Stig S., and Maria Hauck. 2011. Toward a Theory of Compliance in State-Regulated Livelihoods: Comparing Compliance Motivations in Developed and Developing World Fisheries. Law and Society Review 45(2): 435–470.

Gezelius, Stig S., Jesper Raakjær, and Troels J. Hegland. 2010. Reform Drivers and Reform Obstacles in Natural Resource Management: The Northeast Atlantic Fisheries from 1945 to the Present. Human Ecology 38(4): 471–483.

Gezelius, Stig S. 2009. Conceptual Framework for a Study of Authority. Acta Politica 44(3): 241-258.

Gezelius, Stig S. 2008. Management Responses to the Problem of Incidental Catch in Fishing: A Comparative Analysis of the EU, Norway, and the Faeroe Islands, Marine Policy 32(3): 360–368.

Gezelius, Stig S. 2008. The Problem of Implementing Policies for Sustainable Fishing. Pp. 1–26 in Making Fisheries Management Work: Implementation of Policies for Sustainable Fishing, S. S. Gezelius and J. Raakjær (eds.). Dordrecht: Springer.

Gezelius, Stig S. 2008. Implementation of Resource Conservation Policies in the Norwegian Fisheries: A Historical Outline. Pp. 41–98 in Making Fisheries Management Work: Implementation of Policies for Sustainable Fishing, S. S. Gezelius and J. Raakjær (eds.). Dordrecht: Springer.

Gezelius, Stig S. 2008. From Catch Quotas to Effort Regulation: Politics and Implementation in the Faeroese Fisheries. Pp. 99–130 in Making Fisheries Management Work: Implementation of Policies for Sustainable Fishing, S. S. Gezelius and J. Raakjær (eds.). Dordrecht: Springer.

Gezelius, Stig S., Troels J. Hegland, Hilary Palevsky, and Jesper Raakjær. 2008. The Politics of Implementation in Resource Conservation: Comparing the EU/Denmark and Norway. Pp. 207–229 in Making Fisheries Management Work: Implementation of Policies for Sustainable Fishing, S. S. Gezelius and J. Raakjær (eds.). Dordrecht: Springer.

Gezelius, Stig S. 2007. Three Paths from Law Enforcement to Compliance: Cases from the Fisheries, Human Organization 66(4): 414-425.

Gezelius, Stig S. 2007. The Social Aspects of Fishing Effort: Technology and Community in Norway’s Blue Whiting Fisheries, Human Ecology 35(5): 587-599.

Gezelius, Stig S. 2007: Can Norms Account for Strategic Action? Information Management in Fishing as a Game of Legitimate Strategy, Sociology 41(2): 201-18.

Gezelius, Stig S. 2006. Monitoring Fishing Mortality: Compliance in Norwegian Offshore Fisheries, Marine Policy 30 (5): 462-9.

Løyning, Trond (2005): Kredittilsynet i en neoliberal økonomi. Finansmarkedenes dannelse. Sosiologisk tidsskrift, 13(4): 335-362.

Løyning, Trond (2006): Økonomisk sosiologi. Oslo: Samlaget.

Løyning, Trond (2007): Nettverk og regulering i en globalisert økonomi, i Odd Gåsdal, Trond Løyning, Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.): Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Bergen: Fagbokforlaget.

Løyning, Trond (2010): Fra allmenn inkludering til eksklusiv tilgang? Noen trekk ved formelle nettverk mellom foretak og staten 1980-2005. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51 (4): 549-576.

Løyning, Trond (2011): Kjønnskvotering, kvinner og styrenettverk. Tidsskrift for kjønnsforskning, 11(3): 180-198.

Løyning, Trond (2014): Nyliberalisme, finanskrise og håndtering av risiko: En vurdering av reformtiltak innen finansreguleringen. Sosiologisk tidsskrift. 22 (2) s. 120-145.

Løyning, Trond (2014): Kjønnskvotering, styrekarrierer og makt: en deskriptiv analyse av utviklingstrekk blant styremedlemmer i allmennaksjeselskaper i perioden 2008-2013. Søkelys på arbeidslivet, 31 (4): 329-353.

Løyning, Trond (2015): Næringslivseliter og makt. Styrenettverk i perioden 2008–2013, i Teigen, Mari (red.): Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 139-159.

Nilsen, Rune Åkvik. 2016. “Getting to Norway” – Do we need to go beyond Zygmunt Bauman and Pierre Bourdieu in order to understand contemporary Norwegian society? Pp. 182-200 in Michael Hviid Jacobsen (ed.) Beyond Bauman. London: Routledge.

Orstavik, F. In press. Contests of institutional framing: Sectorial governance and the innovation of mass-produced Atlantic salmon. Innovation and Development. Special Issue, accepted November 2016.

Orstavik, F. and Dainty, A. (2016) On the doing of building work: ‘Ways of knowing’ as modes of coping with complexity. Proceedings of the 32nd Annual ARCOM Conference. Association of Researchers in Construction Management.

Orstavik, F., Dainty, A., Abbott, C., Eds. (2015). Construction innovation. Chichester, Wiley Blackwell.

Orstavik, F., Dainty, A., and Abbott, C. (2015) Introduction. Construction Innovation, ch. 1: 1‑12

.Orstavik, F. (2015). Incentives for Innovation in Construction. Construction Innovation, ch. 2: 13-28.

Koukkari, H. and F. Orstavik (2015). The Leitmotif of Building‐Products Innovation in Finland. Construction Innovation, ch. 13: 181-202.

Orstavik, F. (2014). “Competing through innovation: Technology Strategy and Antitrust Policies by David J. Teece.” Science and public policy 41(2): 257-258.

Orstavik, F. (2013). Complexity and sensemaking in construction. Proceedings of the 19th CIB World Building Congress: Construction and Society. Brisbane, Australia, Queensland University of Technology.

Orstavik, F. (2012). Communication in construction project meetings: Information loops and decision making logics. Management of Construction: Research to Practice. N. Thurairajah. Montreal, Canada, Birmingham School of the Built Environment, Birmingham City University, UK. Vol. 2: 787-798.

Reiersen, Jon. 2013. Segregation and the Evolution of Cooperation. In Sun, F. et.al. (eds.) 2013. Knowledge Engineering and Management. New York: Springer. (med N. Bouhmala)

Reiersen, Jon. 2013. Nettverk, tillit og risiko, MAGMA, Vol. 16 (3), 34-41.

Reiersen, Jon. 2015. Tillit, risiko og økonomisk samhandling. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, nr .19/2015.

Reiersen, Jon. In press. Trust as Belief or Behavior?. Accepted for publication in Review of Social Economy.

Reiersen, Jon. 2011. Fra konflikt til samarbeid.  Tidlig forming av den norske arbeidslivsmodellen. Samfunnsøkonomen,  nr 5, 125(65), 34-44.

Reiersen, Jon. 2012. Arbeidsgiverne og den nordiske modellen, MAGMA, 2012 (4), 32-41.

Reiersen, Jon. 2016. Amerikanerne velger Sverige og Nordmenn velger Norge. Praktisk økonomi & finans, 2016, Vol. 32 (1), 99-110. (med R.F. Forbord og A.T. Haugen)

Skjold, Dag O. 2016. Norge som verdensmester i kraftliberalisme, i: Espeli, H. og Johannessen, Finn E. (red.), Historikere i oppdrag. festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016, Oslo: Novus.

Skjold, Dag O. 2015. Beyond Borders. The Internationalisation of Statkraft 1990-2015, Oslo: Universitetsforlaget.

Skjold, Dag O. (2009). Power for Generations. The Role of the State in Norwegian Electrification, Oslo: Universitetsforlaget.

Skjold, Dag O., og Thue, Lars. 2007. Statens nett. Systemutvikling i norsk kraftforsyning 1890-2007, Oslo: Universitetsforlaget.

Skjold, Dag O. (2006). For velferd og industri. Statens kraft 1947-1965, Oslo: Universitetsforlaget.

Ødegård and Salinas (2016): Samfunnsansvar i praksis –  et møte mellom fortid og fremtid. Det finske selskapet UPM og lokalsamfunnet Fray Bentos i Uruguay. Magma 5 (16): 58-66.

Ødegård (2011): Mislykket liberalisering – er strøm en vare eller et fellesgode for utviklingen av samfunnet? Aftenposten, 9. juni 2011

Ødegård (2015): Kan vi møte de langsiktige klimautfordringene når vi i hovedsak forankrer våre handlinger innenfor en snever og kortsiktig økonomisk logikk? Aftenposten, 3. desember, 2015

Ødegård (2013): Samfunnsrespons og klimaendringer, Ny Tid, 19. september 2014.