Aktive forskerprosjekter

Det NFR finansierte prosjektet ANIWEL (2015-2019). Partnere fra SLU (Sverige), HIOA/NIBR, NIBIO og Bygdeforskning.

QLCP prosjektet (2016-2020), eies av Veidekke entreprenør, og har med som partnere HSN, BI, University of California, Entra, Arkitektbedriftene, Holte og Veidekke.